Strona główna

Strona poświęcona jest zagadnieniom naukowego podejścia do obszaru Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej. W zakładce strony umieszczono archiwalne numery recenzowanego czasopisma „Complementary and Alternative Medicine in Science” (CAMS).

Medycyna Komplementarna i Alternatywna (nazywana także Medycyną Niekonwencjonalną) obejmuje zagadnienia medyczne i metody terapii, które coraz częściej wykorzystywane są w kompleksowym leczeniu wielu chorób – jako uzupełnienie i wsparcie standardowych, uznanych i obowiązujących sposobów postępowania leczniczego mających uzasadnienie naukowe i kliniczne.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjęła jako obowiązującą nazwę Traditional Medicine/ Complementary and Alternative Medicine (w skrócie TM/CAM), gdzie pierwszy człon TM odnosi się do wielkich, historycznych medycyn narodowych (chińskiej, hinduskiej, indiańskiej i in.), a drugi (CAM) dotyczy stosowania pozaakademickich praktyk medycznych w krajach rozwiniętych, gdzie uzupełniają one lub, rzadko, zastępują oficjalne leczenie akademickie. WHO sformułowała także definicję TM/CAM, zgodnie z którą zawiera ona różnorodne praktyki lecznicze, podejścia, wiedzę i przekonania obejmujące preparaty lecznicze i metody oparte na roślinach, organizmach zwierzęcych i/lub minerałach, terapie duchowe, techniki manualne, ćwiczenia fizyczne. Metody te są stosowane dla podtrzymania dobrego samopoczucia, leczenia, diagnozowania lub zapobiegania chorobom.