Kolegium redakcyjne

dr n. k.f.  Edyta Szczuka
Editor-in-Chief/Redaktor naczelna

dr hab., dr n.med. Wiesław Tomaszewski, prof. nadzw.
Deputy Editor-in-Chief/Z-ca redaktora naczelnego

dr n. hum. Katarzyna Salamon
Managing Editor/Sekretarz redakcji

dr inż. Zbigniew Obmiński
Topic Editor/Redaktor tematyczny

Ewa Węgrzyn
Language Editor/Redaktor językowy

dr inż. Artur Badyda
Statistical Editor/Redaktor statystyczny

Barbara Kaczmarek
Technical Editor/Redaktor techniczny