Kontakt

WYDAWCA
MEDYTON
ul. E. Plater 10/3, 51-680 Wrocław
tel. (+48) 501 174 360
e-mail: kontakt@cams-med.pl

Od 2016 roku wydawcą Complementary and Alternative Medicine in Science jest firma „Medyton”. W latach 2013-2015 wydawcą czasopisma była firma „Medsportpress”.


PUBLISHER
MEDYTON
E. Plater Street 10/3, 51-680 Wroclaw
phone: (+48) 501 174 360
e-mail: kontakt@cams-med.pl

From 2016 publisher of Complementary and Alternative Medicine in Science is “Medyton” company. Between 2013-2015 publisher of the journal was “Medsportpress” company.